Xô gầu

  • Skid Steer Grass Grapple để xử lý sân cỏ một cách dễ dàng

    Skid Steer Grass Grapple để xử lý sân cỏ một cách dễ dàng

    Vật lộn gầu điều khiển trượt có thể xử lý tất cả các nhiệm vụ mà gầu tiêu chuẩn điều khiển trượt thực hiện, ngoài ra, hai cánh tay vật lộn trên gầu giúp gầu có thể lấy vật liệu.Do đó, gầu vật lộn là một công cụ lý tưởng để di chuyển phế liệu, khúc gỗ, gỗ xẻ và các vật liệu cồng kềnh.