Xô nghiêng

  • Xô làm sạch mương nghiêng 180° với 2 xi lanh

    Xô làm sạch mương nghiêng 180° với 2 xi lanh

    Xô nghiêng là loại gầu xúc nâng cấp từ gầu làm sạch mương.Nó được thiết kế để nâng cao khả năng phân loại gầu trong ứng dụng làm sạch mương và dốc.Có 2 xi lanh thủy lực đặt trên vai gầu, giúp gầu có thể nghiêng tối đa 45° sang phải hoặc trái, giữ lại lưỡi cắt mịn và cũng có sẵn tùy chọn lưỡi cắt đúc hợp kim.Gầu nghiêng có thể giúp bạn giải quyết một số công việc ở góc đặc biệt để tăng năng suất cho máy đào của bạn và loại bỏ yêu cầu về phụ kiện nghiêng riêng biệt, giúp đưa máy xúc của bạn lên một tầm cao mới.