Liên kết H & Liên kết I

  • H-Links & I-Links cho máy xúc

    H-Links & I-Links cho máy xúc

    H-link & I-link là phụ kiện ASSY cần thiết để gắn vào máy xúc.Liên kết H & I-link tốt sẽ truyền lực thủy lực rất tốt đến các phụ kiện máy xúc của bạn, điều này có thể giúp bạn hoàn thành công việc của mình tốt hơn và hiệu quả hơn.Hầu hết H-link & I-link trên thị trường đều là kết cấu hàn, tại Crafts đều có sẵn phương pháp đúc, đặc biệt đối với các loại máy tấn lớn.

    Để biết thêm thông tin, vui lòng đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.