Máy đầm

  • Bánh xe đầm máy xúc để nén vật liệu lấp đầy

    Bánh xe đầm máy xúc để nén vật liệu lấp đầy

    Bánh xe đầm thủ công là một lựa chọn để đạt được mức độ nén mong muốn với mức giá thấp hơn khi san lấp rãnh và các loại công việc bẩn khác.So với máy rung, bánh xe đầm có thể tránh được sự cố lỏng khớp trong đường nước, khí đốt và cống rãnh, làm hỏng nền móng, tấm hoặc thiết bị điện tử.Bạn có thể đạt được độ nén như nhau bất kể bạn di chuyển bánh đầm nhanh hay chậm, tuy nhiên tốc độ di chuyển của máy rung ảnh hưởng rất nhiều đến việc đầm nén, tốc độ nhanh đồng nghĩa với việc độ nén kém.

  • Máy đầm thủy lực máy xúc để nén đất hiệu quả

    Máy đầm thủy lực máy xúc để nén đất hiệu quả

    Máy đầm tấm thủy lực thủ công là một lựa chọn tốt để nén đất hiệu quả trong việc đào rãnh, xây dựng kè, san lấp mặt bằng, xây dựng đường, nền móng công trình và nén mái dốc.Máy đầm tấm máy xúc là một công cụ đầm chắc chắn sẽ tăng hiệu quả hoạt động và giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.