Ngón tay cái thủy lực

  • Ngón tay cái thủy lực để nhặt, giữ và di chuyển các vật liệu khó xử

    Ngón tay cái thủy lực để nhặt, giữ và di chuyển các vật liệu khó xử

    Có ba loại chốt thủy lực: loại hàn gắn, loại chốt chính và loại liên kết lũy tiến.Ngón tay cái thủy lực loại liên kết lũy tiến có phạm vi hoạt động hiệu quả tốt hơn loại chốt chính, trong khi loại chốt chính tốt hơn so với mối hàn gắn trên loại.Xét về hiệu quả chi phí, loại chốt chính và mối hàn gắn trên loại tốt hơn nhiều, khiến chúng trở nên phổ biến hơn trên thị trường.Tại Crafts, chiều rộng và số lượng mũi nhọn của ngón tay cái có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.