Ghim & Ống lót

  • Chốt và ống lót cứng đã qua xử lý nhiệt của máy xúc

    Chốt và ống lót cứng đã qua xử lý nhiệt của máy xúc

    Ống lót dùng để chỉ một ống bọc vòng được sử dụng làm lớp đệm bên ngoài các bộ phận cơ khí.Bushing có thể đóng nhiều vai trò, nhìn chung nó là một loại bộ phận có tác dụng bảo vệ thiết bị.Ống lót có thể làm giảm sự mài mòn, độ rung và tiếng ồn của thiết bị, đồng thời nó có tác dụng ngăn ngừa sự ăn mòn cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì các thiết bị cơ khí.