Vật thủy lực

  • Máy xúc thủy lực để giải phóng mặt bằng, bỏ qua phân loại và làm rừng

    Máy xúc thủy lực để giải phóng mặt bằng, bỏ qua phân loại và làm rừng

    Grapple là một phụ kiện lý tưởng để xử lý nhiều loại vật liệu.Cấu trúc hộp hàn thép 3 mũi và cấu trúc hộp hàn thép 2 mũi được lắp ráp thành một vật lộn hoàn chỉnh.Tùy theo điều kiện làm việc khác nhau của bạn, chúng tôi có thể gia cố vật lộn trên các mũi nhọn và các tấm vỏ bên trong của hai nửa thân.So với vật lộn cơ khí, vật lộn thủy lực mang đến cho bạn cách vận hành linh hoạt.Có hai xi lanh thủy lực được đặt trong hộp 3 mũi, có thể điều khiển thân 3 mũi đóng mở để lấy vật liệu.