Xô xương

  • Xô khung cho công việc sàng vật liệu

    Xô khung cho công việc sàng vật liệu

    Gầu xương là loại gầu xúc có 2 chức năng là đào và sàng.Xô khung không có tấm vỏ mà thay vào đó là khung thép tấm và thép thanh.Đáy thùng tạo thành một lưới thép bằng khung thép tấm và thép thanh, có chức năng sàng khung thùng và kích thước lưới có thể được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn.Xô khung có thể được chuyển đổi từ xô đa năng, xô hạng nặng hoặc xô làm sạch mương để xử lý các điều kiện làm việc khác nhau.