Cần phá hủy & vũ khí

  • Cần và cánh tay phá dỡ máy xúc để phá dỡ linh hoạt

    Cần và cánh tay phá dỡ máy xúc để phá dỡ linh hoạt

    Cần và cánh tay phá dỡ tầm xa được thiết kế đặc biệt để phá dỡ các tòa nhà nhiều tầng.Thiết kế ba phần giúp cho cần và cánh tay phá dỡ linh hoạt hơn và có thể tiếp cận mục tiêu ở góc yêu cầu.Nó thường được trang bị trên máy xúc 35t ~ 50t.Thay cho gầu, cần & cánh tay phá hủy tầm xa sử dụng lực cắt thủy lực để dễ dàng xé nát mục tiêu.Đôi khi người ta còn lựa chọn máy cắt thủy lực để phá vỡ lớp bê tông cứng.