Cần & gậy tầm xa

  • Cần & Gậy tầm xa của máy xúc để đào sâu hơn và vươn xa hơn

    Cần & Gậy tầm xa của máy xúc để đào sâu hơn và vươn xa hơn

    Cần & thanh có tầm với dài cho phép bạn đạt được độ sâu đào sâu hơn và tầm với dài hơn so với cần tiêu chuẩn.Tuy nhiên, nó hy sinh dung tích gầu để giúp máy xúc cân bằng trong phạm vi an toàn.Cần và gậy tầm xa thủ công được làm bằng thép Q355B và Q460.Tất cả các lỗ chốt phải được khoan trên máy khoan loại sàn.Quá trình này có thể đảm bảo cần và cần tầm xa của chúng tôi chạy không bị lỗi, không có sự cố tiềm ẩn nào do cần lệch, cánh tay hoặc xi lanh thủy lực gây ra.