NHẬN các bộ phận

  • Các bộ phận GET cứng cáp và đáng tin cậy dành cho xây dựng và khai thác mỏ

    Các bộ phận GET cứng cáp và đáng tin cậy dành cho xây dựng và khai thác mỏ

    Dụng cụ tiếp đất (GET) là những bộ phận đặc biệt cho phép máy móc đào, khoan hoặc xới đất một cách dễ dàng.Thông thường, chúng được làm bằng cách đúc hoặc rèn.Các công cụ tiếp đất chất lượng cao thực hiện sự khác biệt thực sự lớn cho máy của bạn.Crafts sử dụng công thức vật liệu đặc biệt, kỹ thuật sản xuất và xử lý nhiệt để đảm bảo các bộ phận GET của chúng tôi có thân máy chắc chắn và độ cứng, nhằm tạo ra các sản phẩm có tuổi thọ cao hơn.