Khớp nối nhanh cơ khí

  • Khớp nối nhanh cơ khí loại chốt

    Khớp nối nhanh cơ khí loại chốt

    Khớp nối nhanh cơ khí thủ công là loại khớp nối nhanh kiểu chốt.Có một trục vít cơ khí kết nối với móc di động.Khi chúng ta sử dụng cờ lê đặc biệt để điều chỉnh trụ, làm cho nó giãn ra hoặc thu lại, móc sẽ có thể nắm lấy hoặc làm mất chốt của phụ kiện của bạn.Khớp nối nhanh cơ khí thủ công chỉ phù hợp với máy đào dưới lớp 20t.