Xô chấm điểm

  • Xô đựng bột cho công việc làm sạch mương

    Xô đựng bột cho công việc làm sạch mương

    Xô làm sạch mương thủ công là một loại xô nhẹ rộng hơn so với xô thông dụng.Nó được thiết kế từ 1000mm đến 2000mm cho máy xúc 1t đến 40t.Không giống như gầu GP, gầu làm sạch mương đã loại bỏ dao cắt bên trên lưỡi cắt bên và trang bị lưỡi cắt phụ thay cho răng & bộ điều hợp để giúp chức năng phân loại và san lấp mặt bằng trở nên dễ dàng và tốt hơn.Gần đây, chúng tôi đã thêm tùy chọn đúc hợp kim tiên tiến cho bạn lựa chọn.