cỏ vật lộn

  • Grapple cỏ hiệu quả cho cảnh quan và chăm sóc cỏ

    Grapple cỏ hiệu quả cho cảnh quan và chăm sóc cỏ

    Vật lộn gốc là phần đính kèm phổ biến nhất cho bộ tải lái trượt.Nó có thể giúp người vận hành xử lý tất cả các loại vật liệu bao gồm khúc gỗ, bàn chải, đá, rác, v.v. Để xử lý mọi loại điều kiện công việc, mỗi vật lộn gốc của chúng tôi được thiết kế như loại đá.