Vật lộn cơ khí

  • Máy xúc cơ khí để giải phóng mặt bằng, bỏ qua phân loại và làm rừng

    Máy xúc cơ khí để giải phóng mặt bằng, bỏ qua phân loại và làm rừng

    Kẹp cơ khí thiết kế 5 mũi là phụ kiện máy xúc lý tưởng để xử lý vật liệu rất tốt, chẳng hạn như giải phóng mặt bằng, phân loại vật liệu, công việc lâm nghiệp nói chung, phá dỡ, v.v. Việc chuyển vị trí chốt hỗ trợ sang 3 lỗ trên mối hàn trên giá đỡ có thể giúp bạn điều chỉnh góc 3 phần của mũi khoan để đáp ứng thói quen lái xe của bạn.Nếu bạn cần đặt vật kẹp cơ khí vào khớp nối nhanh, vui lòng cho chúng tôi biết thêm chi tiết về máy của bạn và khớp nối nhanh của bạn, vì thiết kế khớp nối nhanh khác nhau nên có thể có nguy cơ thanh đỡ và khớp nối nhanh can thiệp lẫn nhau .Nếu rủi ro xảy ra, chúng tôi phải sửa đổi thiết kế để làm cho vật lộn cơ học phù hợp với máy và khớp nối nhanh của bạn.