Bánh xe đầm

  • Bánh xe đầm máy xúc để nén vật liệu lấp đầy

    Bánh xe đầm máy xúc để nén vật liệu lấp đầy

    Bánh xe đầm thủ công là một lựa chọn để đạt được mức độ nén mong muốn với mức giá thấp hơn khi san lấp rãnh và các loại công việc bẩn khác.So với máy rung, bánh xe đầm có thể tránh được sự cố lỏng khớp trong đường nước, khí đốt và cống rãnh, làm hỏng nền móng, tấm hoặc thiết bị điện tử.Bạn có thể đạt được độ nén như nhau bất kể bạn di chuyển bánh đầm nhanh hay chậm, tuy nhiên tốc độ di chuyển của máy rung ảnh hưởng rất nhiều đến việc đầm nén, tốc độ nhanh đồng nghĩa với việc độ nén kém.