Xô mỏ đá

  • Xô khai thác đá cho công việc khai thác mỏ cực độ

    Xô khai thác đá cho công việc khai thác mỏ cực độ

    Gầu chịu tải cực cao được nâng cấp từ gầu đá hạng nặng của máy xúc để có điều kiện làm việc tồi tệ nhất.Đối với gầu chịu tải nặng, vật liệu chống mài mòn không còn là lựa chọn nữa nhưng cần thiết ở một số bộ phận của gầu.So với gầu xúc đá hạng nặng của máy xúc, gầu chịu tải cực cao có tấm che đáy, tấm bảo vệ môi lưỡi chính, tấm gia cố bên lớn hơn và dày hơn, dải chống mòn bên trong, thanh chắn & nút chống mài mòn để gia cố thân máy và tăng khả năng chống mài mòn.